Rent a classic sport bikes on the coast.  Izposoja klasičnih športnih koles na obali.

Parking opposite the shop – 30m. (payable)  Parkirišče nasproti trgovine – 30m. (plačljivo)

 
BICYCLE RENTAL PRICE LIST
up to 4 hours* 14 €
all day 18 €

Also possible to rent for several days.

*During high season up to 4 hours renting is not possible.

 
CENIK IZPOSOJE KOLES
do 4 ure* 14 €
cel dan 18 €

Možen najem tudi za več dni.

* V času visoke sezone do 4 urni najem ni možen.

The price includes :

V ceni je všteto :

The rent for renting a bike is paid in advance.
When borrowing, the client must present an identity document and sign a statement.
In the event of delay, loss, damage or theft, the bike renter pays for the damage.
Prices are informative and can be changed in agreement with the customer. Bike riding at your own risk.

Najemnina za izposojeno kolo se plača vnaprej.
Pri izposoji stranka obvezno predloži osebni dokument in podpiše izjavo.
V primeru zamude, izgube, poškodbe ali kraje najemnik kolesa plača nastalo škodo.
Cene so informativne in se lahko spreminjajo v dogovoru s stranko. Vožnja s kolesom na lastno odgovornost.

Parenzana trail from KOPER to PIRAN.

Parenzana pot iz KOPRA do PIRANA.

Live webcam from city Koper.  

V živo spletna kamera iz mesta Koper.

 

The most accurate live weather forecast.

Najbolj natančna vremenska napoved v živo.

ADDRESS -NAJDETE NAS :

KPE d.o.o.
Pristaniška 27a
6000 Koper

+386 41 499 488
info@kpe.si

OPEN - ODPRTO :

All days of the year ( 7:30 am - 8:30 pm*)

Vse dni v letu (07:30 - 20:30*)

* The schedule of rental options. It changes according to the season.

 * Urnik možnosti najema. Spreminja se na letni čas.