Rent a classic sport bikes on the coast.  Izposoja klasičnih športnih koles na obali.

Parking opposite the shop – 30m.  Parkirišče nasproti trgovine – 30m. 

BICYCLE RENTAL PRICE LIST
up to 4 hours 12 €
all day 15 €
Also possible to rent for several days
CENIK IZPOSOJE KOLES
do 4 ure 12 €
cel dan 15 €
Možen najem tudi za več dni.

The price includes :

V ceni je všteto :

The rent for renting a bike is paid in advance.
When borrowing, the client must present an identity document and sign a statement.
In the event of delay, loss, damage or theft, the bike renter pays for the damage.
Prices are informative and can be changed in agreement with the customer. Riding a bike at your own risk.

Najemnina za izposojeno kolo se plača vnaprej.
Pri izposoji stranka obvezno predloži osebni dokument in podpiše izjavo.
V primeru zamude, izgube, poškodbe ali kraje najemnik kolesa plača nastalo škodo.
Cene so informativne in se lahko spreminjajo v dogovoru s stranko. Vožnja s kolesom na lastno odgovornost.

Parenzana trail from KOPER to PIRAN.

Parenzana pot iz KOPRA do PIRANA.

Live webcam from city Koper.  

V živo spletna kamera iz mesta Koper.

 

The most accurate live weather forecast.

Najbolj natančna vremenska napoved v živo.

ADDRESS -NAJDETE NAS :

KPE d.o.o.
Pristaniška 27a
6000 Koper

+386 41 499 488
info@kpe.si

ODPRTO - OPEN :

Vse dni v letu. (09:00 - 17:00*) All days of the year. ( 9:00 am - 5:00 pm*) 

* Urnik možnosti najema. Spreminja se na letni čas. The schedule of rental options. It changes according to the season.