Rent a classic bikes on the coast.  Izposoja klasičnih koles na obali.

 
BICYCLE RENTAL PRICE LIST
up to 4 hours 12 €
all day 15 €
2 days 12 € / day
3 days or more 10 € / day
 
CENIK IZPOSOJE KOLES
do 4 ure 12 €
cel dan 15 €
2 dni 12 € / dan
3 dni ali več 10 € / dan

The price includes :

V ceni je všteto :

The rent for renting a bike is paid in advance.
When borrowing, the client must present an identity document and sign a statement.
In the event of delay, loss, damage or theft, the bike renter pays for the damage.
Prices are informative and can be changed in agreement with the customer. Riding a bike at your own risk.

Najemnina za izposojeno kolo se plača vnaprej.
Pri izposoji stranka obvezno predloži osebni dokument in podpiše izjavo.
V primeru zamude, izgube, poškodbe ali kraje najemnik kolesa plača nastalo škodo.
Cene so informativne in se lahko spreminjajo v dogovoru s stranko. Vožnja s kolesom na lastno odgovornost.

The most accurate live weather forecast.

Najbolj natančna vremenska napoved v živo.

ADDRESS -NAJDETE NAS :

KPE d.o.o.
Pristaniška 27a
6000 Koper

+386 41 499 488
info@kpe.si

ODPRTO - OPEN :

Vse dni v letu. (9:00 - 18:00*) All days of the year. ( 9:00 am - 6:00 pm*) 

* Urnik se spreminja na letni čas.The schedule changes to the time of year.